תחנת שמואליק

מפעל המים בצפון , אחד ממפעלי חייו של דודנו- אחי אמנו- שמואליק
רבינוביץ מכפר גלעדי

שלושה ילדים נולדו לרבקה רבינוביץ לבית בקר ולעקיבא רבינוביץ .

שלושת הילדים נולדו בירושלים , השניים הגדולים הדסה ויהודה נולדו עוד
בתקופת השלטון העותומאני והצעיר ,  שמואליק ,יבדל לחיים ארוכים , בתקופת
המנדט הבריטי .

שמואליק היה צעיר בלמעלה מתשע שנים מהדסה ומאחר וההורים היו עסוקים
בעבודה מבוקר עד ערב סייעה הדסה להורים בגידולו , והמשיכה להתייחס
אליו כל ימיה משל הייתה אימא.

היא התגאתה מאד באחיה הצעיר שעשה חייל בכל תחום שנגע בו , התגאתה בילדיו המוצלחים ,בכישרונותיו ובתכונותיו האישיות .

ליהודקה היא הייתה יותר חברה ,אהבה רבה שררה ביניהם וכאשר נהרג
בתאונת דרכים כבה הרבה בתוכה .

שמואליק ויהודקה הגיעו לכפר גלעדי בעקבות הדסה, אלא שהדסה עזבה את
הקיבוץ בעקבות נשואיה .

עקיבא ורבקה עברו לכפר גלעדי כהורים ושם התגוררו עד סוף ימיהם .
מפעל המים הוא אחד ממפעליו הגדולים של שמואליק בקבוץ ,עליו היה אחראי עד לאחרונה ולמרות מגבלותיו הפיסיות .

לא נותר אלא לצפות בסרטונים ולהתרשם מאישיותו , כשרונותיו , חריצותו
ומסירותו של דודנו .

 

 

חזרה

 

תחנת שמואליק - חלק 1

תחנת שמואליק - חלק 2

תחנת שמואליק - חלק 3