"חרמות" אבותינו בנושא החינוך בארץ ישראל-
מאברהם בן גבריאל משקלוב ועד צאצאי בנימין שטמפפר
האם הבנים מקיימים תמיד את "חרמות" האבות והתחייבותם גם לגבי זרעם?

" זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור ,שאל אביך ויגדך ,זקניך ויאמרו לך "

כתב : מיכה כרמון - פברואר 2014

לקריאה

 

 

חזרה