,

 

 

פרשת חייו הסוערת של הצייר דוד בקר
1956-1897

כתבו וחקרו: מיכה ובתיה כרמון
פברואר 2013 ירושלים

חזרה להמשך