הערות

 

1.

 שלמה שרברק  אשר הוא ומשפחתו היו בעלי הוצאות ספרים רבות הן בארץ והן בחו"ל, היה גיסו של יעקב ויינטרוב.(אחותו של יעקב ויינטרוב הייתה נשואה לשרברק.)
שלמה שרברק הקים כבר ב-1900 הוצאת ספרים בוילנה בהוצאתו יצאו ספרי "מקרא מפורש" הידועים. הוא הקים את בית המסחר הידוע לספרים בוורשה "צנטרל" מאוחר יותר רכש את הוצאת הספרים "תושייה", השקיע  ב"שטיבל" ועוד.  
ב1933 עלה ארצה ופתח בית הוצאה בתל- אביב.
אחיו יוסף שרברק הקים בארץ הוצאה לבני הנעורים, היה שותף גם להוצאות ניומן, צ'צ'יק ואחרות הוציא את ה"אנציקלופדיה מעיין ",את ספרי דבורה עומר, פוצ'ו, וספרים רבים רבים אחרים.

 

חזרה